№ 2(3) (2017)

Економічні горизонти

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Економічні горизонти № 2(3)'2017

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СВІТУ (РОСІЙСЬКОЮ) PDF (Русский)
Александр Леонидович Богашко 4-8
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДНИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АГРАРНОГО РИНКУ PDF
Олександр Петрович Кірдан 9-12

Економіка та управління національним господарством

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Вячеслав Вікторович Мельник 13-17
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ PDF
Наталія Борисівна Побережець 18-24

Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ PDF
Наталія Володимирівна Білошкурська, Микола Васильович Білошкурський, Роман Олегович Кравченко 25-30

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Інноваційні підходи до формування системи мотивації праці на мікро-, мезо- та макрорівнях (англійською) PDF (English)
Olena Harnyk 31-37

Фінанси, банківська справа та страхування

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Таїсія Григорівна Бондарук, Ігор Сергійович Бондарук 38-46
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Оксана Анатоліївна Вінницька, Інна Анатоліївна Бержанір 47-52
ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Олеся Андріївна Дем'янишина, Наталія Олексіївна Станіславчук 53-59
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Віталій Олександрович Стойка, Сергій Олександрович Стойка, Тетяна Вікторівна Баланова 60-65

Аналіз, аудит, облік та оподаткування

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА PDF
Борис Васильович Погріщук, Віктор Миколайович Пилявець 66-74

Економіка туризму та готельно-ресторанної справи

КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО ЦЕНТРИЗМУ ТА КРИТЕРІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ PDF
Юрій Іванович Єгоров 75-79
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ГОСТИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Альона Юріївна Маринюк 80-84
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО (СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Надія Іванівна Штангеєва, Інна Миколаївна Поворознюк 85-89

Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності

УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНОСТІ ПРОЯВУ PDF
Лариса Володимирівна Гнилицька 90-97